Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Απόφαση Δημάρχου για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), σχετικά με την πυρκαγιά στο Δημοτικό κτήριο Μελίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                    ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΨΠ-ΛΣΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                           Αλεξάνδρεια, 31-08-2011 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Αριθ. Πρωτ. 34051
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42                        Αριθ. Απόφασης: 133/2011
593 00 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Ευαγγελία Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο: 23333 50124
Fax: 23330 23625
Email: papadeva@alexandria.gr

ΘEMA : Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) και διορισμός υπαλλήλου για τη διενέργειά της

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 130 έως 136 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α 143) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
  3. Το γεγονός ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31 Αυγούστου 2011 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε γραφεία του κτηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης (πρώην Δημαρχείο Μελίκης), με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών και την καταστροφή εγγράφων, φακέλων ή αρχείων.
  4. Την ανάγκη διερεύνησης για την τέλεση ή μη πειθαρχικών παραπτωμάτων του προσωπικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

  1. Την διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τη συλλογή στοιχείων με σκοπό τη διαπίστωση ή μη τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων από προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο Αλεξάνδρειας και ειδικότερα στη Δημοτική Ενότητα Μελίκης, σχετικά με την εκδηλωθείσα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31 Αυγούστου 2011, πυρκαγιά σε γραφεία του κτηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης (πρώην Δημαρχείο Μελίκης), που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών σε χώρους γραφείων και την καταστροφή ανεξακρίβωτου αριθμού εγγράφων, φακέλων ή αρχείων που κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Επίσης, στα πλαίσια της ανωτέρω ΕΔΕ, να γίνει ο προσδιορισμός των προσώπων που τυχόν ευθύνονται, καθώς και η διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
  2. Την ΕΔΕ θα διενεργήσει ο Νικόπουλος Γεώργιος του Διονυσίου, τακτικός υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α’.
  3. Η σχετική Έκθεση με το πόρισμα της ΕΔΕ, θα πρέπει να έχει παραδοθεί στον πειθαρχικώς προϊστάμενο του προσωπικού το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αυτής.

Ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Οριζόμενο υπάλληλο για τη διενέργεια της ΕΔΕ
2. Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μελίκης, κ. Κων/νο Βενιόπουλο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Κοινοποίηση