Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αριθ. 33274/25-08-2011 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας Δύο (2) Μηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                Αλεξάνδρεια, 01-09-2011
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                     Αριθ. Πρωτ. 34057
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           Αριθ. Απόφασης: 134/2011
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΑΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42
ΤΚ 593 00 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Κιρτικίδου Ευθυμία
Τηλέφωνο: 23333 50122
Fax: 23330 23625
Email: kirtikidou@alexandria.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, διάρκειας έως δύο (2) μηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 205, 206 παρ. 1, 3, 207 και 212 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των ΟΤΑ. 
  2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”. 
  3. Την περιπτ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009. 
  4. Την απόφαση 377/04-08-2011 του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού.
  5. Την με αριθμ. πρωτ. 7608/22-08-2011 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 
  6. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2011 του Δήμου. 
  7. Την με αριθμ. 541/26-08-2011 απόφαση δέσμευσης πίστωσης. 
  8. Την με αριθμ. πρωτ. 33274/25-08-2011 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
  9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι:

Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 

 1

ΜΠΑΤΑΛΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 ΜΗΝΕΣ
(από 5-9-2011 έως 4-11-2011)

 2

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 ΜΗΝΕΣ
(από 5-9-2011 έως 4-11-2011) 

 3

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

2 ΜΗΝΕΣ
(από 5-9-2011 έως 4-11-2011) 

 4

ΑΣΒΕΣΤΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

2 ΜΗΝΕΣ
(από 5-9-2011 έως 4-11-2011) 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Κοινοποίηση