Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τρίτη 21 Μαρτίου: Νέα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102 (ΦΕΚ Τεύχος Β 1429/10.03.2023) ΚΥΑ, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 21η Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 5608/15.03.2023 πρακτικού (1ο πρακτικό) καθώς και του υπ΄αριθ. πρωτ. 5630/15.03.2023 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τα έτη 2023 και 2024”.

2.Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 5763/16.03.2023 πρακτικού (1ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου”.

 

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

Κοινοποίηση