Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών» και σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/Γ.Π.οικ. 69239 – ΦΕΚ 4777/Β/29-10-2020.

Βάσει των ανωτέρω η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με αποστελλόμενο έγγραφο από τα μέλη έως 10:00 π.μ. στις 10 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης ορισμού τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή αχρήστων υλικών και έγκριση καταστροφής των υλικών αυτών, του Δημοτικού Σχολείου Ξεχασμένης – Κεφαλοχωρίου -Επισκοπής.

2.Εισήγηση για την παραχώρηση ή μη εσωτερικών & αύλειων χώρων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας στον Πολιτιστικό Σύλλογο ¨Εστία Ρουμλουκιωτών¨, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι πολιτιστικές δραστηριότητες του συλλόγου .

3.Αποδοχή συνολικού χρηματικού ποσού 3.436,70€ από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξάνδρειας, για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων των οριζόμενων Δημοτικών Σχολείων.

4.Ανανέωση ή μη της ετήσια συνδρομή του προγράμματος ¨Smanagement Plus¨ Ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού Συστήματος της ( Καλλικρατικής ) Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας.

5.Τροποποίηση της αριθ.48/2019 απόφασης Δ.Σ., με θέμα τη συγκρότηση «Συμβουλίων Σχολικής Κοινότητας» στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και εξουσιοδότηση Διευθυντών/ντριων , Προϊσταμένων ή οι εκτελούντες χρέη Δ/ντων & νόμιμων αναπληρωτών τους, για την οικονομική διαχείριση των Συμβουλίων Σχολικών Κοινοτήτων(ΣΣΚ).

6.Τροποποίηση της αριθ. 49/2019 απόφασης Δ.Σ., ως προς την παροχή εξουσιοδοτήσεων στους νέους ορισμένους Δ/ντές -ντριες & Προϊσταμένες, καθώς και στους νόμιμους αναπληρωτές τους, για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank , για τους τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως των εν λόγω, έξι(6), σχολικών μονάδων, που διατηρεί η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, στην Τράπεζα Πειραιώς (λόγω αλλαγής των διαχειριστών των Σ.Σ.Κ. σε έξι(6) σχολικές μονάδες).

7.Τροποποίηση της αριθ. 50/2019 απόφασης Δ.Σ., ως προς την παροχή εξουσιοδοτήσεων στους νέους ορισμένους Δ/ντές -ντριες & Προϊσταμένες για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω εταιρικής χρεωστικής Κάρτας, για τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως, των εν λόγω έξι (6) σχολικών μονάδων εκ των πενήντα δύο (52) τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως, που διατηρεί η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Αλεξάνδρειας, στην Τράπεζα Πειραιώς (λόγω αλλαγής των διαχειριστών των Σ.Σ.Κ. σε έξι(6) σχολικές μονάδες).

 

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

 

 

 

Κοινοποίηση