Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου για τη μεταφορά προσωπικού από το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου Αλεξάνδρειας (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)

 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
από το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου Αλεξάνδρειας
(Κ.Α.ΕΛ.Ε.)

 
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη Αναδόχου για τη μεταφορά προσωπικού (εκπαιδευτών, εκπαιδευόμενων) για την Πράξη “Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ (κωδικός ΟΠΣ: 380418)
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς