Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσκληση για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιριών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τον Ξενοκράτη καθώς και όλα τα επιχειρησιακά σχέδια της ΓΓΠΠ που εξειδικεύονται αντίστοιχα σε επίπεδο Δήμου Αλεξάνδρειας, προβαίνει σε δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, απόκρισης και αντιμετώπισης συνεπειών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν3013/2002) ΠΔ 145/2010,Ν 4662/2020),με την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών και πόρων (μηχανικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού).

Αυτοί διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα γεωλογικά ή καιρικά φαινόμενα ή από οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή τεχνολογική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με διάθεση μηχανικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού όταν αυτό απαιτηθεί, καθώς και τυχόν παράταση ισχύος αυτού.

ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ

Εργολήπτες (εταιρίες-φυσικά πρόσωπα), να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 62, γραφείο 1, 1ος όροφος τηλ 23333-50104.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες διευκρινιστικές ερωτήσεις για την παρούσα αυτοπροσώπως στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας που βρίσκεται στο Δημαρχείο 1ος όροφος γραφείο 1 ή ηλεκτρονικά στο mournou@alexandria.gr.

Οι συμμετέχοντες εργολήπτες(εταιρίες-φυσικά πρόσωπα) που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις τίθενται άμεσα στη διάθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας μετά την έγκρισή τους από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας και όπως αυτός ο πίνακας κάθε φορά θα επικαιροποιείται.

 

Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΑΝΑΣ

Συνημμένα: Αναλυτική πρόσκληση και αιτήσεις συμμετοχής

 

 

 

Κοινοποίηση