Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσκληση Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας με Τίτλο: «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) με ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) με ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 991.482,59 €, συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%. Περιλαμβάνονται οι τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) (www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» αλλά και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας στο σύνδεσμο (https://www.alexandria.gr/diavoulefsi-kolymvitirio-2022).

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).

Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας (www.alexandria.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης.


Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

 

 

Συνημμένα: Τεχνικές Περιγραφές – Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση