Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Προκήρυξη διοργάνωσης εμποροπανήγυρης Αγίας Κυριακής Δήμου Αλεξάνδρειας (αιτήσεις έως τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Όι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας, η οποία θα διεξαχθεί από τις 5 έως και 8 Ιουλίου 2022, καλούνται να υποβάλουν αίτηση- δήλωση στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου από την Τρίτη 07 Ιουνίου 2022 έως την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022.

Οι αιτήσεις μετά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, θα κατατίθενται στον Δήμο ως εξής:

– Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: giannousis@alexandria.gr ή

-Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση “Δήμος Αλεξάνδρειας, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Εθν.Αντίστασης 42, 59300, Αλεξάνδρεια” με την ένδειξη “ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ”.

-Τηλέφωνο επικοινωνίας 2333350127-2333350112.

Μετά την καθορισμένη ως άνω προθεσμία (βάσει ημερομηνίας ηλεκτρον. ταχυδρομείου ή σφραγίδας Ταχυδρομείου) δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι επισυνάπτουν συνημμένα, κατά περίπτωση, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

  2. Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας στις Βραχυχρόνιες Αγορές

  3. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγορών ή φωτοαντίγρφο άδειας χειροτέχνη – καλιτέχνη

  4. Φωτοαντίγραφο πρόσφατης απόδειξης ταμειακής μηχανής ή προσωποποιημένης πληροφόρησης (μέσω ΤΑΧΙS).

  5. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων.

  6. Υπεύθυνη δήλωση (στην περίπτωση αποκλειστικής πώλησης εκκλησιαστικών ειδών), η οποία μπορεί να είναι και ηλεκτρονική μέσω του gov.gr.

  7. Δημοτική ενημερότητα (εκδίδεται οίκοθεν ενδοϋπηρεσιακά από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου).

Στη εν λόγω εμπροπανήγυρη έχουν δικαίωμα δρστηριοποίησης ως πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά και είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας στις Βραχυχρόνιες Αγορές, κάτοχοι Αδείας Παραγωγού ή Επαγγελματία Πωλητή που δραστηριοποιούνται στις Λαικές Αγορές, κάτοχοι Αδείας δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι Αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη.

Τη βεβαίωση Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας την εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών κατόπιν αιτήσεως τους.

Οι θέσεις των πωλητών στην ανωτέρω βραχυχρόνια αγορά αποδίδονται ως εξής: α) σε ποσοστό 75% στους κατόχους Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας, β) σε ποσοστό 10% στους κατόχους Αδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή Λαικών Αγορών γ) σε ποσοστό 10% στους κατόχους Αδειας Δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο δ) ποσοστό 5% στους κατόχους Αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη.

Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι:

1. Είδη προικός, λευκά είδη

2. Είδη υπόδησης

3. Είδη ένδυσης

4. Δερμάτινα (τσάντες,ζώνες, υποδήματα κλπ)

5. Είδη οικιακής χρήσης

6. Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά

7. Παραδοσιακά γλυκά – παγωτά – μαλλί της γριάς και λουκουμάδες

8. Ξηροί καρποί – είδη διατροφής

9. Μικροεργαλεία

10. Eίδη λαϊκής τέχνης,έργων τέχνης

11. Είδη δώρων και διακόσμησης

12. Ασημικά και φο μπιζού

13. Αποξηραμένα άνθη και φυτά

14. Υαλικά

15. Παιδικά παιχνίδια

16. Εκκλησιαστική είδη ,αγιογραφίες κτλ.

17. Ψιλικά, αξεσουάρ ένδυσης κλπ..

18. Βιβλία

19. Είδη υγιεινής

20. Είδη Λαϊκής Τέχνης

21. Εργαλεία κηπουρικής κλπ.

22. Παραδοσιακά προϊόντα

23. Καντίνες, ταβέρνες

24. Μικροπωλητές διαφόρων ειδών

25. Παρασκευοποιημένα τρόφιμα ψησταριάς (σουβλάκια – λουκάνικα- σάντουιτς – πατάτες

κλπ), εμπορεύματα που παρέχονται από κινητή καντίνα , παροχή πρόχειρων γευμάτων στους

διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων

οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη

ληφθείσα άδεια .

Για την εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής έχουν καθοριστεί 63 θέσεις:

α) Εννέα (9) θέσεις με διαστάσεις 4μχ2μ και εμβαδο 8 τ.μ.,

β) Είκοσι δύο (22) θέσεις με διαστάσεις 8μχ2μ και εμβαδό 16 τ.μ.,

γ) Είκοσί οκτώ (28) θέσεις με διαστάσεις 12μχ2μ και εμβαδό 24 τ.μ.,

δ)Τρείς (3) θέσεις με διαστάσεις 16μχ2μ και εμβαδό 32 τ.μ, και

ε) Μία (1) θέση με διαστάσεις 20μχ2μ και εμβαδό 40 τ.μ.

Οι αποστάσεις μεταξύ των θέσεων είναι 3 μέτρα

Επίσης υπάρχει μία (1) θέση για ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Το ύψος των τελών έχει καθοριστεί με την υπ’αριθμ.151/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:

1)Ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, καντίνες και παγωτά εξ αυτ/των ψυγείων θα καταβάλουν 100,00 ευρώ κατά θέση.

2) Παραπήγματα εμπορικών καταστημάτων, παντός είδους υφασμάτων, υποδημάτων, υαλικών,ψιλικών, σιδηρικών εργαλείων κλπ. ειδών θα καταβάλουν 50,00 ευρώ κατά θέση.

3) Πωλητές παιδικών παιγνιδιών, θα καταβάλουν 45,00 ευρώ κατά θέση.

4) Οι πωλητές βιβλίων θα καταβάλουν 30,00 ευρώ κατά θέση.

5) Λοταρίες, σκοπευτήρια και άλλα τυχερά παιχνίδια, θα καταβάλουν 50,00 ευρώ κατά θέση

6)Λούνα πάρκ θα καταβάλουν 200,00 ευρώ κατά θέση.

Πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω έκδοσης προκήρυξης, εκδίδεται από τον Δήμο απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην ιστοσελίδα και σε πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Στην ανωτέρω απόφαση έγκρισης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: α) το ονοματεπώνυμο του πωλητή, β) η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην αγορά, γ) τα είδη που διαθέτει προς πώληση στη βραχυχρόνια αγορά.

Η καταβολή των προβλεπόμενων τελών θα γίνει σε λογαριασμό του Δήμου Αλεξάνδρειας στην Τράπεζα Πειραιώς, στον ΙΒΑΝ:GR7301722080005208055980185, μέχρι την 23-06-2022, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου, του ΑΦΜ και ως αιτιολογία κατάθεσης “Εμποροπανήγυρη Αγίας Κυριακής 2022”.

Το έντυπο/απόδειξη κατάθεσης των εν λόγω τελών θα κατατεθεί στην υπηρεσία μας ηλεκτρονικά όπως παραπάνω, μέχρι την 23– 06-2022.

(ΜεΔ)
O
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Συνημμένα: Αίτηση συμμετοχής

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση