Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα Τετάρτη 8 Ιουνίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 67 του ν. 4830/2021, της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών καθώς και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819 (ΦΕΚ Β΄2676/Β/31-05-2022) ΚΥΑ, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 8η Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για:

α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου, επί του ερωτήματος που έχει τεθεί με την με αριθμό 190/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
β) τον ορισμό δικηγόρου εφόσον απαιτηθεί.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει η εκτέλεση της με αριθμό 5300/22-3-2022 σύμβασης, με αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου, ειδικότερα στο τομέα της Καθαριότητας και κατ΄ επέκταση της υγιεινής των πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

Κοινοποίηση