Ημέρα: 14 Φεβρουαρίου 2018

Και νέα ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” (3 θέσεις) 14/02/2018

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»(Περίοδος 2017-2018)ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης...

Περισσότερα

Καταγραφή και Ανανέωση Επαγγελματικών Αδειών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, Πλανοδίου και Στάσιμου Εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει την άδεια τους σύμφωνα με την παλιά νομοθεσία λαϊκών Αγορών Ν. 4264/2014

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΑπό το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Εσόδων του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται:Καταγραφή και Ανανέωση Επαγγελματικών Αδειών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, Πλανοδίου και Στάσιμου Εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει την άδεια τους σύμφωνα με την παλιά νομοθεσία λαϊκών Αγορών Ν. 4264/2014. Σύμφωνα...

Περισσότερα

Περίληψη ανακοίνωσης για τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια της δράσης: “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2017 – 2018

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθ.1/2018για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»(Περίοδος 2017-2018) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση...

Περισσότερα

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας: Συνεδριάζει την Τρίτη 16 Ιανουαρίου στις 13:30

     ΠΡΟΣΚΛΗΣHΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε   τακτική συνεδρίαση...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς