Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Την υπ’ αριθμόν 23/ΕΠ/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των αρχικών και επαναληπτικών Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών της 26ης Μαίου 2019 και της 02ης Ιουνίου 2019 Δήμου Αλεξάνδρειας.

2) Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν

3) Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α). Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

4) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 932/96599/29.12.2021 (ΑΔΑ:6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ) : Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 809/85741/19.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ): Ορισμός Αντιδημάρχων

6) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλεξάνδρειας

7) Την υπ’ αριθ. 227/2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των:

α. Δελιόπουλου Στέφανου, ως Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

β. Δριστά Στέφανου, ως Αντιδημάρχου των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ και του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού.

γ. Σαρακατσιάνου Νικόλαου, ως Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.

δ. Αθανάσιου Παντόπουλου, ως Αντιδημάρχου του Αυτοτελούς Τμήματος σε θέματα Παιδείας.

ε. Κούγκα Αθανάσιου, ως Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Καθαριότητας στα θέματα Πολιτικής Προστασίας, Κτηματολογίου και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου.

στ. Ιερεμία Κιοσέογλου, ως Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης.

8) Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη της οικονομικής επιτροπής. Τα καθήκοντα Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής θα ασκεί ο Δήμαρχος.

9) Την ανάγκη ορισμού ενός Αντιδημάρχου ως προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και δύο Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας:

α. ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
β. ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2. Τον ορισμό του Αντιδημάρχου ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας.

3. Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας:

α. ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
β. ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Συνημμένα: Η 02/2022 απόφαση 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση