Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συμπληρωματική πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», στο Δήμο Αλεξάνδρειας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  2. Την υπ’ αριθ. Νο 7/2013 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 4.413 θέσεις πλήρους απασχόλησης κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (Δημόσια Πρόσκληση Νο 7/2013).

  3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 4.413 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ο οποίος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

  4. Το συστατικό σημείωμα θέσης εργασίας της επιτυχούς ωφελουμένης που τοποθετείται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

  5. Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 5.2.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5 ΜΗΝΕΣ
Από 24-02-2014
Έως 23-07-2014

Ο Δήμαρχος 

Δημητριάδης Φώτιος 

 

Κοινοποίηση