Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Απόφαση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας σχετική με Συμπληρωματική Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης καi της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την υπ’ αριθ. Νο 4/2013 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 10.000 θέσεις απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων.

3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 10.000 θέσεων, ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ο οποίος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

4.  Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

5.  Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 5.2.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την πρόσληψη  των  κάτωθι: 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

        ΜΑΡΑΓΚΟΥ

          ΣΟΦΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

Από 16-12-2013

Έως 15-05-2014

2

ΓΙΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

Από 16-12-2013

Έως 15-05-2014

3

           ΒΟΥΛΓΑΡΗ

             ΑΘΗΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

Από 16-12-2013

Έως 15-05-2014

  

Ο Δήμαρχος 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

Κοινοποίηση