Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2014 του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 
 
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας παραθέτει την Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014 του Δήμου, όπως ψηφίσθηκε με την υπ’ αρίθμ. 419/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για να λάβετε στον υπολογιστή σας αντίγραφο από την συνοπτική κατάσταση, πατήστε εδώ. 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς