Κλήρωση στις 18 Δεκεμβρίου για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας»

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:
 
“Ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιήσει κλήρωση στις 18 Δεκεμβρίου 2017 για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας», προϋπολογισμού μελέτης 4.816.889,02 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς