Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, στις 9 το πρωί

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
EKTAKTHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00π.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της υπ΄αρ. 35098/08.12.2017 ένστασης της εταιρείας «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΔΗΜ.ΠΕΤΡΟΥ Πολ.Μηχ.-Ε.Δ.Ε.» κατά της αριθ. 479/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (σχετική η αριθ. Αρ.Πρωτ.: 35671/15.12.2017 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων)
2. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της παραίτησης από την υπ΄αρ. 35245/11.12.2017 ένστασης της εταιρείας «ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ.» κατά της αριθ. 480/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΜΕΛΙΚΗΣ, Β) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ Δ.Ε ΠΛΑΤΕΟΣ.» (σχετική η αριθ. Αρ.Πρωτ.: 35672/15.12.2017 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων)
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
Στο άρθρο 127 του Ν4412/16  παρ. 2 ορίζονται τα εξής; «2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. ……..». 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) συνεδρίασε και συνέταξε τις υπ΄ αρ. πρωτ. 35671/15.12.2017 & 35672/15.12.2017 γνωμοδοτήσεις  βάσει του άρθρου 221 Ν.4412/16 για τις ανωτέρω ενστάσεις.
Με δεδομενο το γεγονός ότι:
  • η ένσταση της εταιρείας «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΔΗΜ.ΠΕΤΡΟΥ Πολ.Μηχ.-Ε.Δ.Ε.» κατά της υπ΄αρ. 479/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας καταχωρήθηκε στο γενικό πρωτοκολλο του Δήμου στις 08-12-2017 με αριθμο 35098, 
  • η ένσταση της εταιρείας «ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ.» κατά της υπ΄αρ. 480/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας καταχωρήθηκε στο γενικό πρωτοκολλο του Δήμου στις 11-12-2017 με αριθμο 35245 
η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για τη λήψη σχετικής απόφασης της  αναθέτουσας αρχής.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής


Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση