Home Δελτία Τύπου
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου
στις 5 Δεκεμβρίου στην Αλεξάνδρεια 

 

 

 

Ανακοινώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ημαθίας ότι στις 5 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30, θα γίνουν εξετάσεις σε απλά θέματα, για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας (Ν. Ευαγγελά 12 , Αλεξάνδρεια) και σε άλλα σχολεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν ανακοινωθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν με το Δελτίο της Αστυνομικής τους ταυτότητας στο Γραφείο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Μητροπόλεως 44 - 4ος όροφος - Βέροια ΤΚ 59100) το αργότερο έως και την Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018 και να καταθέσουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για τη μόνιμη κατοικία τους.

Δικαίωμα συμμετοχής για την απόκτηση του παραπάνω τίτλου σπουδών έχουν όσοι συμπλήρωσαν το 16ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν σε περιοχή του Δήμου όπου ανήκει ένα από τα ανωτέρω Δημοτικά Σχολεία. Στην παραπάνω διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί οι οποίοι:

 • Είναι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες, σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενεύης.  
 • Είναι εξ αυτών που έχει απορριφθεί η αίτηση για αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας, αλλά έχει εγκριθεί η παραμονή τους στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους. 
Για περισσότερες πληροφορίες, όπως και την παραλαβή της σχετικής αίτησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας 23310-24047 (κα Σισμανίδου Ειρήνη)
 
 
 
 
 
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Στα πλαίσια λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι, από 24-05-2018, συμμετέχει στο πρόγραμμα ολοήμερης λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας) ο κος Stoyan Karadakov, Επιμελητής Β΄ Μαιευτικής/Γυναικολογικής.
 
Το ιατρείο θα λειτουργεί με ραντεβού κάθε Πέμπτη από τις 15:00 - 18:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο: 23313 51400.
 
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, καλείτε στο Γραφείο Πληροφοριών του Γενικού, στο τηλέφωνο: 23313 51210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
Υποβολή Αιτήσεων-Υπεύθυνων δηλώσεων για ένταξη 
στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2018-2019

Σχετικά:   α) Το υπ΄ αριθμ. 2129/70097/28-6-2017  ΥΑ περί «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα»
      β) Το υπ΄αρ. 1028/32872/2-3-2018 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ
  
Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά καθορίζεται η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων-Υπεύθυνων δηλώσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2018-2019.Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα αμπελοκαλλιέργειας δηλαδή έχουν νόμιμα φυτεμένες αμπελουργικές εκτάσεις ή έχουν τακτοποιήσει τυχόν παράνομες φυτεύσεις πληρώνοντας το σχετικό παράβολο ή είναι κάτοχοι δικαιωμάτων αναφύτευσης (διαθέτουν νόμιμο δικαίωμα που έχει χορηγηθεί έως 31/12/2015), έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων.

Το πρόγραμμα καλύπτει:
 • Την αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων, συμπεριλαμβάνεται και ο επανεμβολιασμός
 • Την εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο
 • Τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης
Παραγωγοί που θα ενταχθούν στην εκρίζωση – αναφύτευση μπορούν να ενταχθούν και στη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης και λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση και για την απώλεια εισοδήματος.
 
Το εν λόγω πρόγραμμα δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη των στο πρόγραμμα είναι:
 • η εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία ως προς το καθεστώς δηλώσεων αμπελοκαλλιέργειας (Αμπελουργικό Μητρώο)  και συγκομιδής σταφυλιών για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης (για τις δύο τελευταίες  αμπελουργικές περιόδους) ,
 • η ύπαρξη δήλωσης εκμετάλλευσης στα πλαίσια της βασικής ενίσχυσης κατά την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα καθώς
 • η ελάχιστη  έκταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο μισό (0,5)στρέμμα.
Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 1455/στρ. για την εκρίζωση-αναφύτευση, 745€/στρ.  για την φύτευση αμπελώνων ,390€/στρ. για τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης  και 700€/στρ. για τον επανεμβολιασμό (για τις ορεινές, Μειονεκτικές περιοχές).
 
Για τις Λοιπές Περιοχές τα ποσά είναι αντίστοιχα :1260 €/στρ. για την εκρίζωση-αναφύτευση,620€/στρ.  για την φύτευση, 360€/στρ. για την βελτίωση τεχνικών διαχείρισης και 680€/στρ. για τον επανεμβολιασμό.
 
Όσοι παραγωγοί επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας, αίτηση  για ένταξη  στο  Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2018-2019 μέχρι τις 20-5-2018. 
 
Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που χορηγήθηκαν από την 1η Αυγούστου 2016 (μέσω της ψηφιακής εφαρμογής ) δεν ενισχύονται  οικονομικά για καμία δράση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων.
 
Οι παραγωγοί μαζί με την αίτηση θα υποβάλλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά.
 1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
 3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού εφορίας ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου   θα αναγράφεται ο ΑΦΜ  του παραγωγού.
 4. Φωτοτυπία της δήλωσης καλλιέργειας στα πλαίσια ενιαίας ενίσχυσης
 5. Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας, με το πιστοποιητικό μεταγραφής. Σε περίπτωση επικαρπίας, ακριβές αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης της και το πιστοποιητικό μεταγραφής του.  
 6. Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) μέχρι  και 9 ετών. Μετά την έγκριση ένταξης των παραγωγών στο πρόγραμμα θα πρέπει να  προσκομίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης διάρκειας μεγαλύτερη από δέκα (10) έτη καθώς και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο υποθηκοφυλακείο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας ,Μητροπόλεως 44, 3ος  όροφος  στα τηλ. 2331350183 και 2331350148 (κ. Παπαοικονόμου Καλλιόπη, Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες                    


                                                      
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Αγρ. Οικ. & Κτην.  Ημαθίας              

                                            
                                    
 
Β.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
  
Ευχαριστήρια Επιστολή του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αλεξάνδρειας
προς την εταιρεία 
ΜΑΜ Hellas  Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
 
 

Βαθιά συγκινημένο νιώθει το προσωπικό του Κοινωνικού Φαρμακείου, από την  ευγενική χειρονομία της εταιρείας MAM Hellas Ε.Π.Ε., να αποστείλει πολύ μεγάλη ποσότητα βρεφικών ειδών. Η κίνηση αυτή χαροποίησε ιδιαίτερα τους μικρούς μας ωφελούμενους σκορπίζοντας πολλά χαμόγελα. Βλέποντας αυτά τα χαμόγελα, δίνεται και σε εμάς η δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε το πολύτιμο έργο μας.
 
Ευχαριστούμε θερμά  για την χρήσιμη προσφορά και ευχόμαστε ολόψυχα καλή συνέχεια και στο δικό σας έργο.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
 
 Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας

Ανακοίνωση προς τους δυνητικά ωφελούμενους του Κοινωνικού Φαρμακείου

 
Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους Δημότες, που επιθυμούν να εγγραφούν στο Κοινωνικό Φαρμακείο, ότι η περίοδος εγγραφής λήγει στης 30 Απριλίου. Η επόμενη περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών για τις εγγραφές θα ανακοινωθεί μετά την υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων.
Υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
 
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (από το Κοινωνικό Φαρμακείο)
 
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ. 
 
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου.
 
5. Αντίγραφο εντύπου Ε1, Ε9, Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος έτους.
 
6. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών) με προτίμηση εξάμηνης επανεξέτασης. Σε περίπτωση έκτακτης πάθησης υποχρεωτική προσκόμιση ιατρικής συνταγής.
 
7. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο ( των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 
8. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.)


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δικαιούχου)

1. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 
2. Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική  κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση μονογονεiκοτητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).
 
3. Μισθωτήριο συμβόλαιο.
 
4. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας.
 
5. Ιατρική Συνταγή των φαρμάκων που λαμβάνει.
 
6. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2333041456 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00π.μ. – 16:00μ.μ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σελίδα 1 από 11

Ιστορία - Παράδοση

Πόσοι είναι online

Έχουμε 70 επισκέπτες συνδεδεμένους

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών


Αναζήτηση

diavgeia all logo

Πολιτική Προστασία

Minors & Alcoholo