Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                               Αλεξάνδρεια, 11-01-2011
Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42                    Αριθ. Πρωτ. 780
593 00 Αλεξάνδρεια                                                       Αριθ. Απόφασης: 14/2011
Πληροφορίες: Μαγδαληνή Μεσσαλά
Τηλέφωνο: 23333 50100
Fax: 23330 23625

Θέμα: Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), με τις οποίες συστήθηκε-συγκροτήθηκε ο Δήμος Αλεξάνδρειας.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114, 08.06.2006).
4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και της διοικητικής εξυπηρέτησης των δημοτών και κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εξουσιοδοτούμε τους Προέδρους των Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας:

1. Κεμπαπίδη Ιωάννη, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Βρυσακίου,
2. Παπαδοπούλου Ανθία, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καμποχωρίου,
3. Αργιαντόπουλο Στέφανο, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λουτρού,
4. Χατζόπουλο Σωτήριο, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου,
5. Σπανό Νικόλαο, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Νησίου,
6. Γιαννέκα Χρήστο, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής,
7. Κατράνα Αθανάσιο, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καβασίλων,
8. Καραγιάννη Σωτήριο, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κεφαλοχωρίου,
9. Καρυτόπουλο Θωμά, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ξεχασμένης,
10. Τάνη Αθανάσιο, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Παλαιού Σκυλιτσίου,
11. Μουρατίδη Θεοχάρη, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Σταυρού,
12. Θυμιόπουλο Γρηγόριο, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αγκαθιάς,
13. Βεσυροπούλου Ζωή, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κυψέλης,
14. Γιαννόπουλο Σωτήριο, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Νεοκάστρου,
15. Θυμιόπουλο Δημήτριο, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου,
16. Παναγιωτίδη Κυριάκο, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αράχου,
17. Παπαδημητρίου Βασίλειο, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου,
18. Τσεκούρα Αθανάσιο, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λιανοβεργίου,
19. Κωστόπουλο Ματθαίο, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου,
20. Γκούντα Βασίλειο, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πρασινάδας,
21. Κασνακίδη Δήμο, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Τρικάλων,

να υπογράφουν, για τις οικείες Τοπικές Κοινότητες που εκπροσωπούν:

α) Το γνήσιο της υπογραφής.
β) Το ακριβές αντίγραφο.
γ) Τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων, εφόσον εκδίδονται από το Γραφείο της οικείας Τοπικής Κοινότητας.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Αλεξάνδρειας.
3. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας.
4. κ.κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Αλεξάνδρειας.
5. Εξουσιοδοτηθέντες κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αλεξάνδρειας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
2. Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

Κοινοποίηση