Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                             Aλεξάνδρεια, 11-01-2011
Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42                  Αριθ. Πρωτ. 779
593 00 Αλεξάνδρεια                                                    Αριθ. Απόφασης: 13/2011
Πληροφορίες: Μαγδαληνή Μεσσαλά
Τηλέφωνο: 23333 50100
Fax: 23330 23625

Θέμα: Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), με τις οποίες συστήθηκε-συγκροτήθηκε ο Δήμος Αλεξάνδρειας.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 83 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114, 08.06.2006).
4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και της διοικητικής εξυπηρέτησης των δημοτών και κατοίκων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εξουσιοδοτούμε τους κ.κ.:

α) Ρεσινιώτη Απόστολο του Αθανασίου, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας,
β) Μητσόπουλο Βασίλειο του Κων/νου, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κορυφής,
γ) Μαντζώλα Γεώργιο του Αθανασίου, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης,
δ) Κιορογλίδη Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος,

να υπογράφουν:

1. Τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται με βάση τα Δημοτολόγια και Μητρώα Αρρένων της οικείας Δημοτικής Κοινότητας.
2. Τις βεβαιώσεις για το επάγγελμα.
3. Τις βεβαιώσεις για την κατοικία, εκτός αυτής της παρ. 7 άρθρου 15 του Ν.3463/2006 που αφορά τη μεταδημότευση.
4. Τις βεβαιώσεις για τον πληθυσμό της οικείας Δημοτικής Κοινότητας.
5. Τις βεβαιώσεις για την ανέγερση κτισμάτων πριν από το έτος 1955.
6. Τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις για τη μεταβίβαση ζώων.
7. Τα πιστοποιητικά για αγροτικές καλλιέργειες.
8. Το γνήσιο της υπογραφής.
9. Το ακριβές αντίγραφο.
10. Τα φωτοαντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων της οικείας Ληξιαρχικής Ενότητας.
11. Τις επιδόσεις κλήσεων δικαστηρίων και τα διαβιβαστικά αυτών.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Αλεξάνδρειας.
3. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας.
4. Εξουσιοδοτηθέντες κ.κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Αλεξάνδρειας.
5. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αλεξάνδρειας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
2. Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων Δήμου Αλεξάνδρειας.

Κοινοποίηση