Διοικητικές Μεταβολές / Ο.Τ.Α.

  • ΦΕΚ 244Α – 04/12/1997 Η Κοινότητα καταργείται και συνενούται με το Δήμο Αλεξανδρείας  
  • ΦΕΚ 155Α – 15/07/1950 Σύσταση της Κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρυσάκι από την Κοινότητα Νησίου και τον ορισμό του ως έδρα της Κοινότητας τον ορισμό του ως έδρα της Κοινότητας

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς