Προσλήψεις

Δεκαέξι άτομα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών προτίθεται να προσλάβει ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας. Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων: Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  O Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα έξι (16) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, για τις κάτωθι ειδικότητες: ΤΕ ΒρεφονηπιοκόμωνΔΕ Βοηθών ΒρεφοκόμωνΔΕ ΜαγείρωνΥΕ Καθαριστριώνμε διάρκεια...

Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσληψης 20 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας και με διάρκεια σύμβασης 8 μηνών

  Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,...

Περισσότερα

Ανακοίνωση 35 προσληπτέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Το από 28.3/15-04-1957 Βασιλικό Διάταγμα «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α ). Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α )....

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης κατά την αρδευτική περίοδο από το Δήμο Αλεξάνδρειας (περίοδος υποβολής: 05/04/2013 – 12/04/2013)

  Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης  Ο δήμος Αλεξάνδρειας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στην έδρα του Δήμου από 05/04/2013 έως και 12/04/2013 (εργάσιμες ημέρες και ώρες). Ο αριθμός των...

Περισσότερα

Προκήρυξη σαράντα (40) θέσεων Καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αλεξάνδρεια, 17-09-2012 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                         Αριθ. Πρωτ. 79 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας,...

Περισσότερα

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού 233 ατόμων στο Εργοστάσιο Πλατέος της ΕΒΖ Α.Ε.

 Διακόσια τριάντα τρία (233) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος. Αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από...

Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού 17 ατόμων στο Δήμο Αλεξάνδρειας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αλεξάνδρειας εξεδόθη η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 ανακοίνωση, για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων...

Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσληψης είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε διάφορες ειδικότητες για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

Πληροφορίες στο κείμενο της ανακοίνωσης που ακολουθεί: Ανακοίνωση 07-06-2012

Περισσότερα

Γνωστοποίηση-Πρόσκληση Δημάρχου για την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΑΔΑ: Β44ΘΩΨΠ-342ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                   Αλεξάνδρεια, 12-03-2012 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                          Αριθ. Πρωτ. 8929 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΤαχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42 Ταχ. Κώδικας: 59300 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες: Ευθυμία Κιρτικίδου Τηλέφωνο: 23333-50122 Fax: 23330-23625 Email: kirtikidou@alexandria.gr ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ...

Περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσληψης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την υπογραφή της σύμβασης κι έως 31/07/2012) ,συνολικά δώδεκα (12) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (Βρεφονηπιοκόμων, Βρεφοκόμων, Μαγείρων, Βοηθών Μαγείρων, Καθαριστών - Καθαριστριών)...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς