Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί – Προσλήψεις

Προσλήψεις δεκαπέντε (15) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας (σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. (1) Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 45/2020 απόφαση του Διοικητικού...

Περισσότερα

Μίσθωση Καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για τη μίσθωση μηχανημάτων που δεν διαθέτει ο Δήμος...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την Πρόληψη και αντιμετώπιση αναγκών Πολιτικής Προστασίας (Πυροπροστασία και Πρόληψη Πλημμυρών)

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την υπηρεσία με τίτλο: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”, με κριτήριο κατακύρωσης την...

Περισσότερα

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 2.909 μόνιμες θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ To ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας (2.909) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού της χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών). Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων...

Περισσότερα

(Ενημερωμένο) Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ …………………………………………………………………… Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα...

Περισσότερα

Ανακοίνωση Προσληφθέντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, έτους 2020

  Ανακοίνωση Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,(ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 2. Το από 28.3/15-04-1957 Βασιλικό Διάταγμα «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια Ανταλλακτικών Άρδευσης για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή....

Περισσότερα

Προμήθεια Ασφαλτομίγματος μέσω συνοπτικού Διαγωνισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια σφαλτομίγματος για την κάλυψη των λακκουβών...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για την “Επισκευή και Συντήρηση Γήπεδων καλαθοσφαίρισης σε αύλειους χώρους Σχολείων του Δήμου Αλεξάνδρειας

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 232.466,45 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% - Κωδικός...

Περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Υπηρεσία εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων ΡΟΜΑ Δήμου Αλεξάνδρειας

  Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων ΡΟΜΑ Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 79.480,00 ευρώ. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Είδος αναθέτουσας...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς