Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί – Προσλήψεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ …………………………………………………………………… Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων, για...

Περισσότερα

Αναμορφωμένοι Πίνακες Κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε εφαρμογή της υπ΄αριθ 55472/23-07-2021 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από...

Περισσότερα

Κατάρτιση Μητρώου Εκπαιδευτών για την πράξη: “Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας και Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Ρομά του Δήμου Αλεξάνδρειας”

                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αριθ. πρωτ.: 7072 - 22/09/2021) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ...

Περισσότερα

Προσωρινά αποτελέσματα για την Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη Προσωπικού καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας. Οι πίνακες αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Μηχανημάτων έργου (Σαρώθρου και Φορτωτή εκσκαφέα) από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας δύο (2) μηχανημάτων έργου (σαρώθρου & φορτωτή εκσκαφέα) του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 276.520,00ευρώ με...

Περισσότερα

Συμπληρωματικοί πίνακες Τελικών Επιτυχόντων Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ α)ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ -ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6,5 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΛΟΓΩ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ -ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ...

Περισσότερα

(Νέο) – Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού για την αποφυγή της διάδοσης του Covid 19 σε Οικισμούς και Καταυλισμούς Ρομά έτους 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ-COVID 19 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021” Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας)...

Περισσότερα

Ανακοινώθηκαν τα Τελικά αποτελέσματα για την Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τους Πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης για την πρόσληψη καθαριστών / καθαριστριών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Οι...

Περισσότερα

Πρόσληψη ενός ΤΕ Καθηγητή Χορωδίας από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας (αιτήσεις έως και την Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Την πρόσληψη, με σύμβαση...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού από το Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2021, προϋπολογισμού 148.399,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς