Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Υπηρεσία: “Αστική επίγεια Καταπολέμηση Κουνουπιών” στο Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  “ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την υπηρεσία με τίτλο: “ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ...

Περισσότερα

Διαγωνισμός: “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ   «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας»   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την Παροχή...

Περισσότερα

(Ενημέρωση 21/03/2019) Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Άρδευσης και Ανταλλακτικών Μηχανημάτων – Συστημάτων Άρδευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, για τις...

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Αλεξάνδρειας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Αλεξάνδρειας" 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας , προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ …………………………………………………………………….............. Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας   προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού...

Περισσότερα

(Ενημέρωση με διευκρινήσεις) Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια Πινακίδων ΚΟΚ από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  πινακίδων ΚΟΚ Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού  109.992,96 ευρώ με τον...

Περισσότερα

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο: “Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού με στόχο την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη Στην περιοχή του οικισμού Παλιού Προδρόμου, Δ.Ε. Μελίκης”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού με στόχο την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη Στην περιοχή του οικισμού Παλιού Προδρόμου, Δ.Ε. Μελίκης 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για την Ανάδειξη του Αναδόχου εκτέλεσης της Προμήθειας και τοποθέτησης Οργάνων 6 παιδικών χαρών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  και τοποθέτησης οργάνων έξι παιδικών χαρών, προϋπολογισμού  217.923,80...

Περισσότερα

(Ενημέρωση 13/-7/2018 – Διευκρινίσεις) Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση Οργάνων Παιδικών χαρών προϋπολογισμού 246.536,80 ευρώ

(Ημερομηνία ενημέρωσης : 13/07/2018)  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ …………………………………........................………………………………… Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας   προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  και τοποθέτησης οργάνων τεσσάρων παιδικών χαρών και αστικού...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο Γεωργικών ελκυστήρων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γεωργικών ελκυστήρων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς