Κοινωφελής Επιχείρηση ΚΕΔΑ

Προσωρινά αποτελέσματα Προκηρύξεων για την πρόσληψη Γυμναστών, Ψυχολόγου και Μουσικού από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα από τις προκηρύξεις ΣΟΧ 1/2012, ΣΟΧ 2/2012, ΣΟΧ 5/2011 που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της.Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2012, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού...

Περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου κι ώρα 14:30

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και...

Περισσότερα

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου η Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας (Ενημέρωση)

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα...

Περισσότερα

Πρόσληψη Μουσικού Π.Ε. από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου – Ειδικότητας Μουσικού Π.Ε.  Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο παρακάτω αρχείο:Μουσικός Π.Ε. Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για συμμετοχή των υποψηφίων, μπορεί να...

Περισσότερα

Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου στις 14:30

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ...

Περισσότερα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας την Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο κτίριο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής...

Περισσότερα

Συνεδριάζει το ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου (ώρα 14:30)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα...

Περισσότερα

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας προς δυνητικά ωφελούμενους της δράσης “Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                   ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 28-11-2011Αριθ. Πρωτ. 491ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝΗ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (ΚΕΔΑ), στο πλαίσιο πρόσκλησης που εξέδωσε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την...

Περισσότερα

Ανακοίνωση διενέργειας Διαγωνισμού με υποβολή προσφορών για την Προμήθεια Καυσίμων του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                          Αλεξάνδρεια 08.11.2011Αριθ. πρωτ.   768Ανακοίνωση  ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων.  Σας ανακοινώνουμε ότι το Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την προμήθεια...

Περισσότερα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης, τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου (ώρα 14:30)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αλεξάνδρεια 03-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                             Αριθ. Πρωτ. 401 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                               Αριθ. Πρόσκλησης 12/2011 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς