Εργασιών

Συγκρότηση ομάδας εργασίας, για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας ,των Σχολικών μονάδων και των Αθλητικών Εγκαταστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:Ευαγγελία Παπαδοπούλου, papadeva@alexandria.grΤηλέφωνο:23333 50124 & 122ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,58 και 271 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις των άρθρων 178 ,180...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την εργασία “Ανακατασκευή πληροφοριακών πινακίδων” (προϋπολογισμός: 14.944,50 €)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                     Αλεξάνδρεια 24/10/2011 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                            Αριθ. Πρωτ. 41419Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 42 Πληροφορίες: Ευδοκία Κυριαζοπούλου Τηλέφωνο: 2333350138 Fax: 2333350159 Email : promithies@alexandria.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ"...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς