Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ορισμός Αντιδημάρχων ως νέα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1)Την υπ’ αριθμόν 23/ΕΠ/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των αρχικών και επαναληπτικών Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019 Δήμου Αλεξάνδρειας.

2)Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν

3)Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α). Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

4)Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 932/96599/29.12.2021 (ΑΔΑ:6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ) : Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5)Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 809/85741/19.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ): Ορισμός Αντιδημάρχων

6)Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλεξάνδρειας

7)Την υπ’ αριθ. 374/17527/07-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΡΣΑΩΨΠ-ΛΑΤ) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59)»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας:

α. ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

β. ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2. Τον ορισμό του Αντιδημάρχου ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας.

3.Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξάνδρειας:

α. ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

β. ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος “Διαύγεια” και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

 

 

Κοινοποίηση