Οικονομική Επιτροπή

Ανακοίνωση της έκθεσης του προϋπολογισμού β΄ τριμήνου του έτους 2014, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

 Ανακοίνωσηαπό την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας  Υποβλήθηκε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας η Τριμηνιαία έκθεση που αφορά τα αποτελέσματα ορθής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2014 για το Β' Τρίμηνο,  που περιλαμβάνει του κάτωθι πίνακες:Πίνακας 1: Αποτελέσματα...

Περισσότερα

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΚαλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα...

Περισσότερα

Δευτέρα, 21 Ιουλίου η νέα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΚαλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα...

Περισσότερα

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα Τρίτη, 15 Ιουλίου στις 12:00 το μεσημέρι

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω του γεγονότος ότι για την λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων προβλέπονται καταληκτικές ημερομηνίες) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός...

Περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλεξάνδρειας: Δευτέρα, 30 Ιουνίου η νέα συνεδρίαση στις 13:00

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΚαλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η  του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα...

Περισσότερα

Συνεδριάζει την Τρίτη 17 Ιουνίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη...

Περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 10 Ιούνη και ώρα 13:00.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα...

Περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26 Μαΐου και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας.

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα...

Περισσότερα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 13 Μαΐου και ώρα 13:00

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Μαΐου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη...

Περισσότερα

Κατάρτιση έκθεσης α΄τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

 Ανακοίνωση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας  Κατάρτιση έκθεσης α΄τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014  Απόσπασμα από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 11ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας (της Τρίτης, 15ης Απριλίου 2014), με θέμα την...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς