ΕΛΓΑ (αναγγελίες ζημίας ,δηλώσεις)

Οριστική δήλωση ζημιών από τον Παγετό της 17ης Μαρτίου 2020 στην Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ τ.κ. Καμποχωρίου

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Από τον ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνεται ότι: Χορηγείται προθεσμία υποβολής οριστικών δηλώσεων ζημιάς από τον παγετό την 17-03-2020. Η υποβολή των οριστικών δηλώσεων ζημιάς θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 01-06-2020 έως την...

Περισσότερα

Οριστικές Δηλώσεις ζημίας από τον Παγετό της 17ης Μαρτίου 2020 στις ανταποκρίτριες ΕΛΓΑ της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας

Α Ν Α Κ Ο  Ι Ν Ω Σ Η Παρακαλούνται οι παραγωγοί, οι οποίοι υπέβαλλαν προσωρινές δηλώσεις ζημίας για τον ΠΑΓΕΤΟ της 17ης Μαρτίου 2020, να υποβάλλουν τις οριστικές δηλώσεις ζημίας στους κάτωθι Ανταποκριτές ΕΛΓΑ της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας, έως...

Περισσότερα

Πορίσματα εκτίμησης ζημιών από το Χαλάζι της 10ης Ιουλίου 2019 αναρτήθηκαν για τις τ.κ. Σταυρού, Καβασίλων, Ξεχασμένης και Κεφαλοχωρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 25/05/2020, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 10/07/2019 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ, ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ, ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων...

Περισσότερα

Ανακοινώθηκαν τα πορίσματα εκτίμησης Ζημιών για την ανεμοθύελλα της 10ης Ιουλίου 2019 στην Δ/Κ Αλεξάνδρειας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα, 20/05/2020, τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των Ζημιών από το Ζημιογόνο αίτιο ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 10/07/2019 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Τ.Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. Τα πορίσματα...

Περισσότερα

Οι πίνακες εκτίμησης ζημιών για το Χαλάζι της 03/08/2018 και της Ανεμοθύελλας της 10/07/2019 ανακοινώθηκαν από την τ.κ. Λουτρού

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα, 22/05/2020, τον πίνακα µε τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνα αίτια: ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 10/07/2019 και ΧΑΛΑΖΙ της 03/08/2018 στις καλλιέργειες παραγωγών...

Περισσότερα

(Ενημερωμένο) Ανακοινώθηκαν τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών από το Χαλάζι στην τ.κ. Επισκοπής και την Ανεμοθύελλα στις τ.κ. Καμποχωρίου και Βρυσακίου της 10ης Ιουλίου 2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα, 20/05/2020, τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των Ζημιών από: το Ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 10/07/2019 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Τ.Κ Επισκοπής και το...

Περισσότερα

Παράταση για τις δηλώσεις ζημίας από την Ανεμοθυέλλα της 4ης Μαΐου και το Χαλάζι της 29ης Απριλίου στις κοινότητες Σταυρού, Καβασίλων, Ξεχασμένης και Κεφαλοχωρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετά από απόφαση της προϊσταμένης του Υποκ/τος Βέροιας ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων ζημιάς για την ανεμοθύελλα της 4ης Μαΐου 2020 ορίζεται η 29/5/2020, ενώ για το χαλάζι της 29ης Απριλίου 2020 η 22/5/2020. Συνεπώς, όσοι παραγωγοί υπέστησαν ζημία...

Περισσότερα

Ζημιές στα ακτινίδια από την Ανεμοθύελλα της 4ης Μαΐου στις Κοινότητες Βρυσακίου και Αλεξάνδρειας

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛ.Γ.Α. Όσοι καλλιεργητές ακτινιδίων υπέστησαν ζημία από την ανεμοθύελλα της 4ης Μαΐου 2020 στο αγρόκτημα των Κοινοτήτων Βρυσακίου και Αλεξάνδρειας μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς έως την Παρασκευή 29/05/2020, στις τοπικές ανταποκρίτριες ΕΛ.Γ.Α. Μετά την ημερομηνία αυτή καμία...

Περισσότερα

Δηλώσεις ζημιάς από την Ανεμοθύελλα της Δευτέρας, 4 Μαΐου στις τοπικές κοινότητες Σταυρού, Ξεχασμένης και Κεφαλοχωρίου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛ.Γ.Α. Όσοι παραγωγοί υπέστησαν ζημία από ανεμοθύελλα της 04/05/2020 στο αγρόκτημα των Κοινοτήτων Σταυρού, Ξεχασμένης και Κεφαλοχωρίου μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς έως την Τρίτη 19/05/2020, στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., καθημερινά από 09:00 έως 12:30 στην Κοινότητα Σταυρού. Μετά...

Περισσότερα

Δηλώσεις ζημιάς από το χαλάζι της 29 Απριλίου για τους καλλιεργητές των τ.κ. Σταυρού, Καβασίλων, Ξεχασμένης και Κεφαλοχωρίου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Όσοι παραγωγοί υπέστησαν ζημία από το χαλάζι της 29ης Απριλίου 2020 στο αγρόκτημα των Κοινοτήτων Σταυρού, Καβασίλων, Ξεχασμένης και Κεφαλοχωρίου μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς έως την Πέμπτη 14/05/2020, στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., καθημερινά από 09:00 έως 12:30 στην...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς