Κ. Γιδά Ν. Θεσσαλονίκης

K. Γιδά Ν. Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946Η Κοινότητα υπάγεται στο Νομό Ημαθίας.ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941Η Κοινότητα υπάγεται από την Επαρχία Θεσσαλονίκης του Νομού, στην Επαρχία Ημαθίας του Νομού Θεσσαλονίκης.ΦΕΚ - 16/10/1940Αναγνώριση του οικισμού Άραχος και προσάρτησή του στην Κοινότητα. Η ονομασία του οικισμού...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς