Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρω­μένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του νόμου 4849/2021 (Α’ 207)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ξεκίνησε η καταγραφή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 ν. 4849/2021 (Α’ 207) για το υπαίθριο εμπόριο, των υφιστάμενων αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών (λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου), καθώς και των χειροτεχνών-καλλιτεχνών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του ν. 4849/2021 στο οποίο παρέχεται πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openinarket.mindev.gov.gr καταγράφονται οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή όσοι απέκτησαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021, ήτοι πριν την 1η Φεβρουάριου 2022, και συγκεκριμένα:

α) Κάτοχοι αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέ­στερου νομοθετικού πλαισίου.
β) Κάτοχοι αδειών επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπο­ρίου οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 ή προγενέ­στερου νομοθετικού πλαισίου.
γ) Κάτοχοι αδειών χειροτέχνη-καλλιτέχνη οι οποίες χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατά­ξεις του προηγούμενου νόμου για το υπαίθριο εμπόριο, δηλαδή το άρθρο 45 του ν. 4497/ 2017 (Α’ 171).

Η καταγραφή των αδειούχων πωλητών στο Ο.Π.Σ.Α.Α. θα διενεργηθεί ως ακολούθως:

Οι κάτοχοι αδειών θα καταχωρίσουν τις άδειες τους στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στο οποίο θα εισέλθουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://opemnarket.miiidev.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς τους TAXIS, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης που θα είναι αναρτημένο στο Σύστημα.

Η καταχώριση στο Σύστημα των αδειών από τους αδειούχους θα διενεργηθεί ανά μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου και σε καθορισμένα χρονικό, στάδια, ως εξής:

  1. Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές στο στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο.
    Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή στο στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Σύστημα από τις 15/02/2024 έως τις 15/05/ 2024. Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά άδειες οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.
  2. Οι κάτοχοι άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Σύστημα ομοίως από τις 15/02/2024 έως τις 15/05/2024. Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά μόνο τις άδειες οι οποίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4497/2017.
  3. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Σύστημα από τις 15/03/2024 έως τις 15/06/2024. Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά άδειες, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

Μετά το πέρας των ανωτέρω προθεσμιών και των τυχόν παρατάσεων δεν θα είναι δυνατή η καταχώριση στο Σύστημα αδειών από τους κατόχους τους.

 

 

 

Κοινοποίηση