Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό και την τοποθέτηση Αναπληρωτή Προϊσταμένου στη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                            ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΨΠ-5ΜΡ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                   Αλεξάνδρεια, 01-09-2011 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Αριθ. Πρωτ. οικ. 34273
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                  Αριθ. Απόφασης: 137/2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 42
593 00 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες : Ευθυμία Κιρτικίδου
Τηλέφωνο : 23333 50122
Fax : 23330 23625
Email : kirtikidou@alexandria.gr

ΘEMA : Ορισμός και τοποθέτηση αναπληρωτή Προϊσταμένου στην Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) του άρθρου 58, παρ. 1 περίπτωση δ’ και του άρθρου 254 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  β) του άρθρου 100 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
  γ) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Αλεξάνδρειας (ΦΕΚ Β’ 1116/03-06-2011).
 2. Την 05/137/04-01-2011 Απόφασή μας (ΦΕΚ Β’ 448/22-03-2011) «Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν.3852/2010». 
 3. Την 48/74571/28-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΒΚ) «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων ΟΤΑ Α’ Βαθμού». 
 4. Την 07/139/04-01-2011 Απόφασή μας «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Δήμου Αλεξάνδρειας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 20/1740/20-01-2011 Απόφασή μας. 
 5. Τις ανάγκες εύρυθμης οργάνωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξάνδρειας, μέχρι την επιλογή προϊσταμένων από το νέο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησής του, με τη διαδικασία και τα κριτήρια του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ Α’ 51),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Ορίζουμε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Δήμου Αλεξάνδρειας, την ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ, του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με Α’ βαθμό. 
 2. Η ανωτέρω, τοποθετούμενη ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στην Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης και μέχρι την τελική επιλογή προϊσταμένων από το νέο Υπηρεσιακό Συμβούλιο με τη διαδικασία και τα κριτήρια του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ Α’ 51), ασκεί πλήρως τις αρμοδιότητες και καθήκοντα Προϊσταμένου της οικείας διοικητικής ενότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 27 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξάνδρειας. 
 3. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της, οπότε καταργείται κάθε σχετική προηγούμενη Απόφασή μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ενδιαφερόμενη
2. Αντιδημάρχους
3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
4. Προέδρους Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Γραφείο ΤΠΕ (για την ανάρτηση της παρούσας στο διαδίκτυο)

 

Κοινοποίηση