Απόφαση Δημάρχου: Επαναπροκήρυξη θέσεων Προϊσταμένων διευθύνσεων Οργανικών Μονάδων

 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 
Με την υπ. αρίθμ. 472/2014 απόφασή του, ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας επαναπροκηρύσσει την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων των παρακάτω οργανικών μονάδων, από υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του ΟΕΥ του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς