Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας που θα γίνει στις 28  Νοεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή   και  ώρα 13.30  με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
1. «Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων  προμήθειας ειδών τροφίμων(παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου)  του Νομικού Προσώπου».
2. «Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας και διάθεση πίστωσης προμήθειας παιχνιδιών  και ειδών ψυχαγωγίας»
3. «Λήψη απόφασης για επισκευή τριών(3) κλιματιστικών και μετεγκατάσταση του ενός στο Νομικό Πρόσωπο»
4. «Λήψη απόφασης για διαγραφή και εγγραφή βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου» 
 
 
 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς