Aποδοχή παραίτησης Συμβούλου τ.κ. Κοινότητας Βρυσακίου κου Τόκα Χρήστου του Ιωάννη και ορισμός του Αναπληρωματικού Συμβούλου κου Τόκα Βασιλείου του Ιωάννη

(α)

Aποδοχή παραίτησης Συμβούλου Κοινότητας Τόκα Χρήστου του Ιωάννη

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Την από 21-12-2020 έγγραφη δήλωση –υποβολή παραίτησης του κ. Τόκα Χρήστου του Ιωάννη, συμβούλου Κοινότητας Βρυσακίου του Συνδυασμού «Ώρα Ευθύνης » που καταχωρίστηκε στο γενικό πρωτόκολλο με αριθμό 21045/21-12-2020
2.Τις υπ’ αριθ. 21/ΕΠ/2019 και 22/ΕΠ/2019 και 23/ΕΠ/2019 Αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας περί επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων της 26ης Μαΐου 2019 και της 2 ης Ιουνίου 2019 και ανακήρυξης των δημοτικών συμβούλων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
3.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4555/18, ΦΕΚ-133 Α/19-7-18,
5.Την υπ’ αριθ. εγκ.88/59846/21.08.2019 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόμαστε την παραίτηση του κ. Τόκα Σωτηρίου του Ιωάννη, από τη θέση του Συμβούλου του Συνδυασμού «Ώρα Ευθύνης» του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οικεία ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια»

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

(β)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλεξάνδρειας προσήλθε σήμερα 28-12-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ., κατόπιν της αριθ. 21416/28-12-2020 πρόσκλησης του Δημάρχου κ. Παναγιώτη Γκυρίνη, ο αναπληρωματικός Σύμβουλος Κοινότητας Βρυσακίου, κ. Τόκας Βασίλειος του Ιωάννη σύμφωνα με την αριθμ. 23/ΕΠ/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας ορκίστηκε και έδωσε τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3852/2010, όρκο, που έχει ως εξής:

«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους Νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου»

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς