Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας σχετική με την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των Κέντρων Διασκέδασης

 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Μετά τις σχετικές  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιβολή τέλους 0,5% ή 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών κα­ταστημάτων, καθώς και την αποστολή των ατομικών ειδοποιήσεων, καλούνται όλοι οι οφει­λέτες να προσέλθουν στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου προς τακτοποίηση των οφειλών τους έως την 31η Μαΐου 2013, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Σε περίπτωση μη έγκυρης εξόφλησης των οφειλών, θα επιβληθούν όλες οι προβλε­πόμενες από τον Νόμο κυρώσεις.
Ο
αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών 


Ιερεμίας Κιοσέογλου

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς