Δύο σημαντικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, από την 8η τακτική της συνεδρίαση της 23ης Απριλίου 2013.

 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι  Κ Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

 
 
Δύο σημαντικές Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Αλεξάνδρειας, από την 8η τακτική της συνεδρίαση, της 23ης Απριλίου 2013 με θέματα: 
  • Απόφαση 116/2013:  Σύνταξη έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
  • Απόφαση 117/2013: Έκθεση  πεπραγμένων – Διαχειριστικός  Απολογισμός Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Συνημμένα:

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς