Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών κι αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Διενέργειας κι αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Απευθείας ανάθεσης Προμηθειών του Οργανισμού (Ο.Π.Α.ΚΟ.Μ) Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                    Αλεξάνδρεια 20.01.2012
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ                                                                    Αριθ. πρωτ. 37
ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση των Επιτροπών:
1) Διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών – αξιολόγησης αποτελεσμάτων απευθείας ανάθεσης προμηθειών και
2) Παραλαβής Προμηθειών,
για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 28 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

Γνωστοποιούμε ότι ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, την 25.01.2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Νομικού Προσώπου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου

Ζαχαρίας-Γεώργιος Κοριτίδης

Κοινοποίηση