Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου: Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδειας

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα γίνει στις 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
1ο θέμα:  «Κατάρτιση και Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2015 (άρθρο 63γ Ν. 3852/2010)»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση