Με έντεκα θέματα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου 2014 στις 15:00

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ΩΡΑ 15.00 στα γραφεία της επιχείρησης “Δημοτικό Κολυμβητήριο”, για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη σφραγίδων για τις ανάγκες της Κ.Ε.Δ.Α. – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
2. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη ηλεκτρικών  συσκευών ‘’’ψυγείου- DVD’’, για τις ανάγκες του Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
3. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση χορτοκοπτικού μηχανήματος της Κ.Ε.Δ.Α. – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
4. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη υλικών για την επισκευή και συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου ΔΑΚ Αλεξάνδρειας  – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
5. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη υδρορροής και λοιπών υλικών  για την επισκευή και συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου ΔΑΚ Αλεξάνδρειας  – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
6. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη επίπλων για τις ανάγκες της επιχείρησης  – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
7. Λήψη  απόφασης για την παροχή ή μη υπηρεσιών για την  επισκευή και συντήρηση  κλιματιστικού του Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
8. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη της παιδικής θεατρικής παράστασης ‘’ ΧΕΝΣΕΛ & ΓΚΡΕΤΕΛ’’.
9. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
10. Λήψη απόφασης για την ανατροπή υπολοίπου δέσμευσης της υπ΄ αριθ. 181 ΕΑΔ.
11. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Α. περί δέσμευσης υπογραφής για την υλοποίηση του Ε.Π. ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ’’.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς