Έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας την Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου στις 13:00

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00  με τo κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:     
                     
1. Α) Προκήρυξη των θέσεων καθαριστριών των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξάνδρειας  με ΣΜΕ &
   Β) Συγκρότηση και ορισμός 3μελούς  Επιτροπής για την επιλογή των θέσεων καθαριστριών των  σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξάνδρειας για το διδακτικό έτος 2018-2019.                                                              
Παρατήρηση:Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα διότι η διενέργεια της ανωτέρω προκήρυξης και  πρόσληψης καθαριστριών είναι χρονοβόρα και η τελική ημερομηνία για τα αιτήματα χρηματοδότησης (συνοδευόμενα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) ορίζεται η 12/10/2018 από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης και αποστολής των αιτημάτων, η ευθύνη για την μη έγκαιρη σύναψη των συμβάσεων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τις σχολικές επιτροπές και τη ροή χρηματοδότησης θα βαρύνει τους αντίστοιχους δήμους.
 
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς