Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Απόφαση πρόσληψης προσωπικού 33 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 μηνών για κάλυψη εποχικών/παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΑΔΑ: 4Α35ΩΨΠ-Μ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                      Αλεξάνδρεια, 24-06-2011
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           Αριθ. Πρωτ. 25158
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                        Αριθ. Απόφασης: 99/2011
Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42
ΤΚ 59300 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Καπετάνος Γρηγόριος
Τηλέφωνο: 23333 50.122
Fax: 23330 23.625
Email: kapetanos@alexandria.gr

Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 168, 170, 212, και 232 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των ΟΤΑ. 
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος β/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). 
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΦΕΚ 1112/Β/03-06- 2011). 
 6. Την απόφαση 77/28-02-2011 του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού.
 7. Την με αριθμ. πρωτ. 1809/16-03-2011 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 
 8. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2011 του Δήμου. 
 9. Την με αριθμ. 6009/28-02-2011 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, περί πρόβλεψης αντίστοιχων πιστώσεων. 
 10. Την με αριθμ. πρωτ. 13295/29-04-2011 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
 11. Το υπ’ αριθμ. 1/2011 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων κατάταξης που συστάθηκε με την αριθμ. 77/2011 απόφαση Δημάρχου. 
 12. Την με αριθ. πρωτ. 28484/16-6-2011 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι: 

 Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 

 1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012) 

 2

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012) 

 3

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012) 

 4

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012) 

 5

ΤΣΙΓΚΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012) 

 6

ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΦΟΡΤΗΓΩΝ  

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012) 

 7

ΧΟΝΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΦΟΡΤΗΓΩΝ  

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012) 

 8

ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) 

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012) 

 9

ΚΟΥΦΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΣΑΡΩΘΡΟ) 

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012) 

 10

ΜΩΡΑΣ

ΗΛΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
(ΤΡΑΚΤΕΡ) 

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012) 

 11

ΤΣΙΑΜΤΣΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
(ΤΡΑΚΤΕΡ) 

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012) 

 12

ΛΑΠΑΤΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΕΜΑΧΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων) 

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012) 

 13

ΙΣΝΙΟΥ

ΤΟΥΝΤΖΑΗ

ΑΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012) 

 14

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012) 

 15

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 16

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 17

ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 18

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 19

ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 20

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 21

ΔΗΜΟΥΛΑ

ΑΝΤΩΝΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 22

ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 23

ΜΠΕΚΤΑΣΗ

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 24

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 25

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

ΘΩΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Εξωτερικών Χώρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 26

ΤΖΙΟΥΡΑ

ΘΕΑΝΩ

ΦΩΤΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Εξωτερικών Χώρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 27

ΚΟΥΚΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Εξωτερικών Χώρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 28

ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ

ΑΝΝΑ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Εξωτερικών Χώρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 29

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Εξωτερικών Χώρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 30

ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Εξωτερικών Χώρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 31

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Εξωτερικών Χώρων)

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 32

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 33

ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ

ΦΕΡΗΤ

ΝΙΑΖΗ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ
(από 27-06-2011
έως 26-02-2012)  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ανωτέρω ενδιαφερομένους για πρόσληψη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
2. Αντιδημάρχους, κ.κ. Αθανάσιο Κούγκα και Νικόλαο Γκαβαρδίνα.
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Λογιστήριο.
4. Γραφείο Προσωπικού (Φάκελος Υπαλλήλων).

 

Κοινοποίηση