Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Απόφαση πρόσληψης προσωπικού 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 μηνών, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΨΠ-ΒΔΖ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                        
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                      Αλεξάνδρεια, 30-06-2011
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            Αριθ. Πρωτ. 26389
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                        Αριθ. Απόφασης: 103/2011
Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42
ΤΚ 59300 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Καπετάνος Γρηγόριος
Τηλέφωνο: 23333 50.122
Fax: 23330 23.625
Email: kapetanos@alexandria.gr

Θέμα: Πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 168, 170, 212, και 232 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των ΟΤΑ. 
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 τεύχος β/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). 
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΦΕΚ 1112/Β/03-06-2011). 
 6. Την απόφαση 77/28-02-2011 του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού. 
 7. Την με αριθμ. πρωτ. 1809/16-03-2011 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 
 8. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2011 του Δήμου. 
 9. Την με αριθμ. 6009/28-02-2011 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, περί πρόβλεψης αντίστοιχων πιστώσεων.
 10. Την με αριθμ. πρωτ. 13295/29-04-2011 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 11. Το υπ αριθμ. 1/2011 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων κατάταξης που συστάθηκε με την αριθμ. 77/2011 απόφαση Δημάρχου. 
 12. Την με αριθ. πρωτ. 28484/16-6-2011 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ.
 13. Την αριθ. 99/25158/24-06-2011 απόφαση Δημάρχου για την Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 
 14. Την παραίτηση του Λαπατούρα Γεώργιου του Πολέμαχου που είχε επιλεχθεί στην Θέση με κωδικό 106 (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί απορριμματοφόρων). 
 15. Την παραίτηση του Χουσεϊνογλου Φερήτ του Νιαζή που είχε επιλεχθεί στην Θέση με κωδικό 108 (ΥΕ Εργατών Δημοτικών Κοιμητηρίων).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των παρακάτω δύο ατόμων από τον πίνακα των επιτυχόντων του αριθ. 1/2011 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, που αφορά την αριθ. 13295/29-04-2011 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού λόγω παραίτησης, δύο ατόμων αντίστοιχα.

Α) Την πρόσληψη του αμέσως επομένου στην σειρά κατάταξης για την θέση με κωδικό 106 ήτοι:

Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων) 

8 ΜΗΝΕΣ
(από την υπογραφή
της σύμβασης
έως 26-02-2012) 

β) Την πρόσληψη του αμέσως επομένου στην σειρά κατάταξης για την θέση με κωδικό 108 ήτοι:

Α/Α/ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΜΑΡΤΣΕΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

8 ΜΗΝΕΣ
(από την υπογραφή
της σύμβασης
έως 26-02-2012)  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΚΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ανωτέρω ενδιαφερομένους για πρόσληψη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
2. Αντιδημάρχους, κ.κ. Αθανάσιο Κούγκα και Νικόλαο Γκαβαρδίνα.
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Λογιστήριο.
4. Γραφείο Προσωπικού (Φάκελος Υπαλλήλων).

 

Κοινοποίηση