Παρελήφθησαν πορίσματα για το χαλάζι της 3ης Μαΐου 2016

 
 
 
 
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ ΤΗΣ 3ης ΜΑΙΟΥ 2016
ΠΑΡΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΕΣ ΕΛΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
 
Παρελήφθησαν σήμερα από τις Ανταποκρίτριες ΕΛΓΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας, πορίσματα από το ζημιογόνο αίτιο χαλάζι της 3ης Μαΐου 2016.
Τα πορίσματα είναι στη διάθεση των παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, διάστημα που αποτελεί και την προθεσμία για υποβολή αίτησης επανεκτίμησης από τους καλλιεργητές.
 
 
Οι ανταποκρίτριες ΕΛΓΑ Δήμου Αλεξάνδρειας 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς