Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα γίνει στις 20  Οκτωβρίου  2014  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 με θέματα  ημερήσιας διάταξης:                          
                                                                                  
1.Αποδοχή της αίτησης παραίτησης της καθαρίστριας του 1ου Νηπιαγωγείου Πλατέος  κ.Ζαφάρα Σοφία.
2.«Α)Προκήρυξη θέσης καθαρίστριας με ΣΜΕ στο  1ο Νηπιαγωγείο Πλατέος  & 
   Β)Συγκρότηση και ορισμός 3μελούς  Επιτροπής για την επιλογή της θέσης   καθαρίστριας στο 1ο Νηπιαγωγείο Πλατέος »
3.Αποδοχή της αίτησης παραίτησης του κ.Κουγιουμτζίδη Στέλιου από τη μίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου – Αράχου.
4.Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου – Αράχου. 
5.Παραχώρηση της αίθουσας γυμναστικής του Δημοτικού Σχολείου Νησίου, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.) την περίοδο 2014-2015, για την υλοποίηση προγραμμάτων του ΠαγΟ  (μαζικού αθλητισμού) . 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

                                                                                          
                                                                                        
                                                                                          ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς