Έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, σήμερα, Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, στις 13:00

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣH
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε έκτακτη  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου 2018,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00  με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Α)Προκήρυξη των θέσεων καθαριστριών των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξάνδρειας  με ΣΜΕ & Β) Συγκρότηση και ορισμός 3μελούς  Επιτροπής για την επιλογή των θέσεων καθαριστριών των  σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξάνδρειας για το διδακτικό έτος 2018-2019.
Παρατήρηση: Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα διότι η διενέργεια της ανωτέρω Προκήρυξης και πρόσληψης καθαριστριών είναι χρονοβόρα και η τελική ημερομηνία για τα αιτήματα χρηματοδότησης ( συνοδευόμενα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)ορίζεται η 12/10/2018 από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης και αποστολής των αιτημάτων, η ευθύνη για την μη έγκαιρη σύναψη των συμβάσεων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τις σχολικές επιτροπές και τη ροή χρηματοδότησης θα βαρύνει τους αντίστοιχους δήμους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς