Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου στις 11:30

 
 
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Αλεξάνδρειας, σε έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
θέμα 1ο:Ανάκληση της υπ’άριθμ. 03/2018 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής και λήψη εκ νέου Απόφασης περί ”Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αλεξάνδρειας”.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι υφίσταται χρονικός περιορισμός λήψης της απόφασης και έγκρισής της από τα ανωτέρω αρμόδια όργανα για την προσαρμογή των Υπηρεσιών του Δήμου στο νέο νομοθετικό πλαίσιο  του ν. 4555/19-8-2018, ”ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”.
 
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση