Ανακοίνωση της Διεύθυνσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας σχετική με τη θεώρηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμεΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 
 
Η Διεύθυνση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με την αριθμ. Δ24β/Γ.Ποικ48112/1116/17-10-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η θεώρηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2017 αρχίζει στις 26-10-2017 και λήγει στις 30-11-2017.
 
Η θεώρηση θα πραγματοποιείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων όπως και στα γραφεία των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 
Η ισχύς των Δελτίων θα είναι μέχρι 31-12- 2017 και για όσο διάστημα του  2018 απαιτηθεί για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.
 
Περισσότερες πληροφορίες, όπως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι θα τα βρουν στη συνημμένη ανακοίνωση της Διεύθυνσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
 
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
 
 
ΝΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/Α’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς