Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμού -εορταστικού διακόσμου και φωτιστικών σωμάτων για το έτος 2015

 
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 
για την προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμού -εορταστικού διακόσμου
και φωτιστικών σωμάτων 

 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα της υπηρεσίας)  με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή και για τις τρεις ομάδες (Α+Β+Γ) ,  και με την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αναγράφει την προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος και των τριών (3) ομάδων (Α+Β+Γ),συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 169.988,04 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13  και  στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 26/03/2015 και ώρα 8.00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 31/03/2015 και ώρα 14.00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.30 πμ.
 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της υπ΄αριθ 11389/93 απόφασης του ΥΠΕΣ(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/1995, του Ν. 3463/2006 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 καθώς και του Ν. 4281/2014.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί,κοινοπραξίες προμηθευτών και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 2.764,03 Ευρώ.
 
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου:www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών(Γραφείο 10) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350144 και 2333350138.
                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 

Κοινοποίηση