Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών παντοπωλείου-καθαριότητος και ευπρεπισμού-χημικού υλικού για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά του Πρόσωπα για το έτος 2015

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου-καθαριότητος και ευπρεπισμού-χημικού υλικού
για το Δήμο Αλεξάνδρειας
 

 
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύσσει ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια ειδών παντοπωλείου-καθαριότητος και ευπρεπισμού-χημικού υλικού για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα νομικά πρόσωπα αυτού  για το έτος 2015”, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (στο σύνολο της κάθε ομάδας ή υποομάδας) και με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν την ίδια τιμή μονάδας για τα ομοειδή προϊόντα της κάθε ομάδας ή υποομάδας, συνολικού προϋπολογισμού 124.184,38 € με τον Φ.Π.Α.
 
Τα υπό προμήθεια είδη ανά ομάδα/υποομάδα, είναι τα εξής:
 
 

A/A

ΟΜΑΔΑ-ΥΠΟΟΜΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ με

ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1

ΟΜΑΔΑ A (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ)

27.996,15

2

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ)

21.790,80

3

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2 [ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΠΟ ΧΟΝΔΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

6.205,35

4

ΟΜΑΔΑ Β ΕΙΔΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΗΜΙΚΩΝ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

3.998,73

5

ΟΜΑΔΑ Γ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Ο.Π.Α.Κ.Ο.Μ.)

14.999,85

6

ΟΜΑΔΑ Δ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)

10.307,17

7

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ1 (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ) ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.

1.649,55

8

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ2 [ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ) ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.]

1.739,10

9

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ3 (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ) ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.

594,34

10

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ4 (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ) ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.

2.908,34

11

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ5 (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ KAI ΤΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ) ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.

285,61

12

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ6 (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ) ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.

3.130,23

14

ΟΜΑΔΑ Ε (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

31.139,91

15

ΟΜΑΔΑ ΣΤ(ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

35.742,57

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) =

124.184,38

 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13  και  στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 01/04/2015 και ώρα 8.00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 06/04/2015 και ώρα 14.00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.30 πμ.
 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη:www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της υπ΄αριθ 11389/93 απόφασης του ΥΠΕΣ(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/1995, του Ν. 3463/2006 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 καθώς και του Ν. 4281/2014.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί,κοινοπραξίες προμηθευτών και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α.  της κάθε υποομάδας ή ομάδας,και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της διακήρυξης.
 
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου:www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών(Γραφείο 10) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350144 και 2333350138.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 

Κοινοποίηση