Ανακοίνωση σχετικά με τις συγχωνεύσεις οικογενειακών μερίδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                Αλεξάνδρεια, 05-09-2011
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                       Αριθ. Πρωτ. 31471
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΗΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ταχ.Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42
Ταχ. Κώδικας: 59300 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Σαμαράς Γεώργιος
Τηλέφωνο: 23333 50150
Fax: 23333 50118
Εmail: pistop@alexandria.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι δημότες σύζυγοι που ήταν γραμμένοι σε διαφορετικούς (πρώην) δήμους Πλατέος, Αντιγονιδών, Μελίκης οι οποίοι σήμερα αποτελούν δημοτικές ενότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας, να επιλέξουν με υπεύθυνη δήλωσή τους μέχρι 30/9/2011 την οικογενειακή μερίδα η οποία θα παραμείνει ενεργή και στην οποία θα μεταφερθούν όλες οι κανονικές εγγραφές.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Δήμου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας-ισόγειο, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου).

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου 

Γεώργιος Σαμαράς 
ΔΕ Διοικητικού/Α’ 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς